Smolenskplanet utsattes inte för attentat

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Ingenting stöder teorin att det skulle ha förekommit en explosion ombord på president Lech Kaczyńskis plan när det störtade utanför Smolensk 2010. Det säger biträdande riksåklagare Marek Pasionek och chefsåklagare Marek Kuczyński på måndagen vid den presskonferens där man redogjorde för regeringens haveriutredning kommit fram till.

Däremot anser man sig ha bevis för att de två flygledarna i det ryska kontrolltornet och ytterligare en person som befann sig där ska åtalas för att medvetet ha bidragit till att framkalla olyckan.

Även den förra utredningen ansåg att det fanns anledning att kalla in de ryska flygledarna till förhör, vilket Ryssland inte accepterar eftersom den ryska utredningen lagt hela ansvaret för olyckan på den polska besättningen.

Sju olika grupper har granskat alla detaljer före och efter presidentens resa till Katyń, sade Pasionek. Vi har gått igenom all befintlig dokumentation och samlat ihop dokument på olika departement som kunnat ge information om förberedelserna och hur allt var arrangerat. Fyra kriminaltekniska laboratorier i Storbritannien, Spanien, Nordirland och Italien har analyserat proverna utan att påträffa några tecken på en explosion.

Sjutton av de 96 offren har grävts upp för ny obduktion, och det visar sig att det i flera kistor förekommer fragment av andra än den som begravts i den. Ytterligare fyrtio offer grävs upp i år och resten nästa år, sade chefsåklagare Marek Kuczyński.

Resultaten lades fram den 3 april – en vecka före sjuårsdagen av katastrofen. Framträdande profiler inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som ordföranden Jarosław Kaczyński och försvarsminister Antoni Macierewicz har länge ansett att planet sprängdes i luften på initiativ av Ryssland och att den dåvarande premiärministern Donald Tusk skulle ha hjälpt till att sopa undan spåren efter detta. Den teorin kan nu alltså avskrivas.

Vad gäller orsakerna till själva olyckan anser utredningen liksom den förra haverikommissionen att nedstigningen påbörjades för sent, att presidentplanet gick ner för snabbt, att planet i dimman kolliderade med hinder på marken (träd) och piloten förlorade kontrollen över planet. (TVN 3 april 17)