Allt färre tror att Smolenskplanet sprängdes i luften

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Polackerna är alltmer övertygade om att flygolyckan vid Smolensk, där president Lech Kaczynski och 95 andra omkom, var en olycka och inte ett politiskt attentat. Det visar en undersökning från opinionsinstitutet Ibris.

Drygt hälften av de tillfrågade, 51,4 %, utgår ifrån det var en olycka, vilket är fem procentenheter mer än för två år sedan. 14 % tror alltjämt att katastrofen berodde på sabotage – en minskning med 1,5 %.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har från början hävdat att olyckan berodde på ett attentat som iscensatts av Ryssland, och att dåvarande regeringschefen Donald Tusk hjälpt till att sopa undan spåren. PiS hävdar också att Tusks administration slarvat med förberedelserna för presidentens resa, vilket också bör falla tillbaka på Tusk, som idag är ordförande i Europeiska rådet.

Men även bland PiS egna anhängare minskar nu antalet människor som tror på attentatsteorin. De flesta vet inte vad de ska tro eller har ingen åsikt.

Regeringspartiets egen haveriutredning avskrev på måndagen sabotageteorin. Fyra stora internationella kriminaltekniska laboratorier har undersökt prover från offrens kroppar men inte hittat några spår av sprängämnen. Däremot stöder utredningen tanken på att de ryska flygledarna inte gett den polska besättningen korrekt information, vilket även den ursprungliga haverikommissionen från 2010 kom fram till. Ryssland, som anser att ansvaret för flygolyckan ligger helt på flygplanets besättning har avvisat polska åklagares begäran om att få förhöra trafikledarna. (Warsaw Voice och wB 5 april 17)