Nya försök att få tillbaka flygplansvraket från Smolensk

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Regeringen ska ta hjälp av utländska jurister för att få tillbaka vraket efter Smolenskplanet. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski till Polskie Radio. På departementet pågår arbetet med att formulera de krav som Polen ställer på Ryssland i samband med återlämning av planet, men det kommer att ta lång tid och därför ska vi ta hjälp av en internationell advokatbyrå.

Det är Polens plikt att påminna om att Ryssland ska lämna tillbaka flygplansvraket, säger utrikesministern. Ju längre tid de gömmer flygplanet och de svarta lådorna, desto mer övertygade blir polackerna om att Ryssland är delaktigt i katastrofen.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att den officiella haveriutredningen 2010 inte redovisat de verkliga orsakerna till flygolyckan. I stället är man övertygade om att president Kaczyński utsatts för ett politiskt attentat, initierat av Moskva. PiS egen haverikommission rapporterade tidigare i veckan att man trots hjälp av fyra internationella forensiska laboratorier inte kunnat hitta några tecken på att planet skulle ha sprängts i luften. Inför den sjunde årsdagen av olyckan som inträffade den 10 april 2010 planeras liksom varje månad en minneshögtid, och då väntas utredningen komma med fler resultat.

Att Ryssland inte vill lämna över flygplansvraket till Polen har varit en källa till irritation ända sedan 2010. Samtidigt som inga kompletterande resultat har offentliggjorts hävdar Moskva att undersökningar fortfarande pågår. Enligt den ryska haverikommissionen var besättningens misstag orsak till olyckan, medan både den första polska utredningen och PiS egen kommit fram till att de ryska trafikledarna i kontrolltornet också har brustit. Moskva har dock sagt nej till att de skulle få förhöras. (Polskie Radio och wB 7 april 17)