– Polen har tagit emot 183 ukrainska flyktingar

Urząd ds. Cudzoziemców, Utlänningskontorets logga.

Uppgifterna om att Polen skulle ha tagit emot en miljon flyktingar från Ukraina är felaktiga, uppger TVN. Resten är invandrare som kommit till Polen för att arbeta och som det polska näringslivet drar nytta av.

När kriget i Donbass bröt ut 2014 flydde många ukrainare till Polen och hoppades få skydd där.

Men siffrorna är felaktiga oavsett hur man definierar ordet flykting, säger Rafał Kostrzyński på UNHCR, FNs flyktingorgan.

Uppgifterna kommer inte från oss, säger Jakub Dudziak från Utlänningskontoret. I början av 2014 kom det in över sex tusen ansökningar om flyktingstatus och 183 beviljades så småningom asyl.

De flesta ukrainare i Polen är sådana som arbetar här, säger Piotr Bystrianin, ordförande i Stiftelsen Räddning. De får inga bidrag, de betalar skatt och är en ekonomisk tillgång för landet. Det finns också en del studenter, men de får ingenting gratis, de får betala för allt. (TVN 8 april 17)