Haverikommissionen: Planet exploderade

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

På 7-årsdagen av Smolenskolyckan, då dåvarande presidenten Lech Kaczyński och 95 andra omkom, höll regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) egen haverikommission en presskonferens för att redovisa resultatet av ett och ett halvt års arbete. PiS har aldrig trott på den ursprungliga haverikommissionens rapport som gick ut på att olyckan orsakades av dåligt väder, misstag av besättningen och de ryska flygledarna i kontrolltornet på flygfältet. I stället menar partiet att planet utsatts för ett politiskt attentat och kommissionen har nu gjort experiment med en modell av planet.

Därför kan vi säga att det var så här det gick till, säger kommissionens chef Wacław Berczyński. Inne i planet har vi åstadkommit en termobarisk explosion, och då visade det sig att det fanns ett antal likheter med flygplanskraschen 2010. Stora delar av flygplanskroppen slets i bitar. Under testet togs 20 prover, varav ett visade på spår av en termobarisk explosion.

Men detta är bara ett exempel på vad vi har gjort, säger Berczyński. Våra studier är bredare och djupare än så, och vi kommer att fortsätta med dem tills vi har klarlagt orsakerna till katastrofen.

I förra veckan meddelade haverikommissionen på en annan presskonferens att fyra internationella forensiska laboratorier undersökt de prover man samlat in, bland annat genom att gräva upp offrens kvarlevor, utan att träffa på några spår av sprängämnen. Men man ansåg att förhör borde hållas med de ryska trafikledarna, vilket Moskva säger nej till eftersom flygledarna enligt den ryska utredningen inte gjort något fel.

En absurd teater på den dag när vi hedrar offrens minne, säger Maciej Lasek, som deltog i den ursprungliga haverikommissionen. Presskonferensen visar att de som håller på med det här är ett gäng amatörer.

I valkampanjen 2015 kritiserade PiS den dåvarande regeringen för att misskött utredningen och inte minst för att man inte sett till att flygplansvraket återlämnats till Polen. För en vecka sedan sade utrikesminister Witold Waszczykowski att detta visat sig vara mer komplicerat än beräknat och att regeringen därför ska anlita en internationell advokatbyrå som ska föra PiS talan. (Radio RMF och wB 10 april 17)