Polen på Hannovermässan

Tysklands förbundskansler Angela Merkel.
Foto: Mark Müller, wikipedia.

Polen är i år officiellt partnerland för den berömda mässan i Hannover, och Tysklands kansler Angela Merkel deltog på måndagen i invigningen av den polska avdelningen.

Merkel talade om möjligheten att lära känna Polen från en ny sida – den digitala – och hoppades att Polens närvaro på mässan ska komma att öppna ett nytt kapitel i det polsk-tyska samarbetet och att dessa kontakter kommer att bli närmare och bättre.

Premiärminister Beata Szydło gladdes åt alla de unga människor som lagt ner hela sin själ i sina projekt och att de kommer att bygga framtiden.

Jag hoppas att Polen och Tyskland ska komma att bygga upp ett närmare samarbete efter Hannovermässan, sade Szydło.

Ett av årets teman på Hannovermässan är Industri 4.0, och över 200 polska landets främsta entreprenörer deltar i utställningen.

Många av oss har redan varit i Polen, lärt känna dess landskap och dess städer, men den digitala sidan av Polen känner vi inte till så väl, sade Merkel. Därför är jag är mycket glad över att nu kunna se en annan, inte så välkänd sida av Polen. (Polskie Radio 24 april 17)