Medborgarplattformen ökar med 4 % i ny opinionsmätning

Om det vore val idag skulle 31 % av väljarna rösta på oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO). Det är 4 % mer än för en månad sedan, visar en undersökning från opinionsinstitutet Kantar SA Millward Brown.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och de små högerpartierna Polen tillsammans och Solidariska Polen (vars respektive partiledare, högskoleminister Jarosław Gowin och justitieminister Zbigniew Ziobro som tack för samarbetet fick var sin ministerpost) skulle tillsammans få 29 % av rösterna – lika många som för en månad sedan.

På tredje plats kommer populistiska Kukiz’15 med 10 %, också där ±0 jämfört med i mars.

Om det vore val idag skulle Vänsteralliansen (SLD) komma in i parlamentet– partiet får idag 6 % (- 2 %). Likaså det liberala Moderna med 5 % (- 3 %). Bondeförbundet PSL med 3 % (- 1 %) hamnar alltså under 5 %-spärren.

Runt 10 % av de tillfrågade har inte bestämt sig.

Över hälften, 52 %, uppger att de skulle gå och rösta om det vore val idag. (TVN 26 april 17)