Medierådet: Anställ inte kommunistagenter

Joanna Lichocka, parlamentariker PiS och ledamot av RNM, Nationella Medierådet. Foto: wikipedia.

Vi måste helt avskära oss från Folkpolen! Det säger Joanna Lichocka som tillhör regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och är ledamot i regeringens nybildade medieråd RNM.

Hon föreslår att de statliga medierna Polskie Radio, TVP och nyhetsbyrån PAP inte ska anställa personer som tidigare arbetat i kommunistregimens underrättelsetjänster och avstår från att samarbeta med dem i sammanhang där det kan påverka innehållet i programmen.

Rådet kan inte ålägga cheferna för de statliga medierna något, säger Lichocka, men de ska ha klart för sig att RNM avråder dem från att anställa personer som arbetat under det totalitära systemet.

Journalisterna sammanställer informationen om världen, säger vice kulturminister Jarosław Sellin. De måste vara anständiga människor som inte har haft något skamligt samarbete med den förtryckarregim som bekämpade yttrandefriheten.

Tidigare har försvarsminister Antoni Macierewicz och utrikesminister Witold Waszczykowski på sina respektive departement inlett en utrensning av anställda som fick sin utbildning på kommunisttiden – alltså före 1989, vilket innebär att alla över 50 år kan vara i riskzonen. (Polska Codzienna och wB 27 april 17)