Stor-Warszawa blir inte av – för tillfället

PiS-parlamentarikern Jacek Sasin.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Efter kraftigt motstånd från de tilltänkta blivande huvudstadsborna drar regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) nu tillbaka förslaget om ett Stor-Warszawa. Planen var att slå ihop huvudstaden med ett trettiotal kranskommuner, vilket inte mötte någon större entusiasm. De flesta av de aktuella kommunerna avser att folkomrösta om sammanslagningen, och där man redan hunnit ha en sådan blev svaret ett tydligt Nej tack!

Det här projektet har väckt starka känslor, säger PiS-parlamentarikern Jacek Sasin, och vi tror att oppositionen har drivit fram motståndet med en desinformationskampanj.

Men, säger Sasin, det här förslaget kom från enskilda PiS-parlamentariker, nästa gång kommer det som en proposition från regeringen, och då kommer det att hanteras bättre.

Med kommunsammanslagningen vill PiS öka möjligheten att vinna nästa borgmästarval – en post som sedan 2006 innehas av Hanna Gronkiewicz-Waltz från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO). PiS avser också att ändra vallagen så att ingen kan vara borgmästare mer än två mandatperioder, vilket gör att Hanna Gronkiewicz-Waltz automatiskt faller bort.

Sasin har själv ett par gånger ställt upp i valet för att bli borgmästare i Warszawa, dock med klent resultat. (natemat.pl och wB 28 april 17)