En miljon ukrainare arbetar i Polen

Sedan Polen 2004 anslöt sig till EU har miljontals polacker sökt sig västerut – till Storbritannien, Tyskland, Nederländerna osv. Det innebär att det är stor brist på arbetskraft i landet, och för många ukrainare har det nu blivit naturligt att i första hand söka sig västerut för att få jobb.

Enligt de polska företagarföreningarna kommer Polen att behöva fem miljoner arbetare inom de kommande 20 åren. 2006 uppgav 7 % av ukrainarna att de ville arbeta i sitt västliga grannland och idag tycker hela 30 % att det är en bra idé. Inte minst med tanke på att polska företag betalar betydligt mer än ukrainska. De sociala förmånerna är också bättre.

Många ger sig också iväg, framför allt på säsongsarbete där behovet är stort. Idag arbetar runt en miljon ukrainare i grannlandet.

De som söker sig till Ryssland är dubbelt så många – arbetare från i synnerhet östra Ukraina har en lång tradition av att söka jobb österut. (Kyiv Post 27 april 17)