Tatarerna kämpade för Polens sak

Inbäddad i grönskan ligger Kruszynianys moské.

Att det bor tatarer i Polen är inte allom bekant – men det är en liten minoritet med sin bas i nordöstra Polen, varifrån många har flyttat västerut, till Warszawa och andra större städer för att plugga och arbeta.

De muslimska tatarerna utgör en både exotisk och betydelsefull del av den polska historien. På 1600-talet bjöds de in till det polsk-litauiska samväldet av kungen Jan III Sobieski och kämpade för Polens sak i internationella konflikter. Många adlades som tack för sina militära förtjänster. Muslimska förband med egna imamer tjänstgjorde i polska armén och deltog i försvaret av Polen 1939.

Läs vidare >>