Fler polacker vill emigrera till Storbritannien

Antalet polacker som funderar på att flytta till Storbritannien har ökat för förstag gången sedan slutet av 2015. Det skriver affärstidningen Puls Biznesu.

I augusti förra året övervägde 14 % av de tillfrågade om de skulle emigrera till Storbritannien, och i maj 2017 ligger den siffran på 19 %. De som har planer på att ge sig iväg räknar med att det måste ske innan landet lämnat EU, eftersom det efter Brexit blir betydligt svårare eller till och med omöjligt för polacker att flytta dit.

Enligt en beräkning på utvecklingsdepartementet kan en fjärdedel av de 800 000 polacker som idag bor i Storbritannien komma att återvända hem i samband med Brexit. (Polskie Radio 10 maj 17)