Ökad misstro mot TVPs nyhetsförmedling

TV-chefen Jacek Kurski. Foto: Piotr Waglowski, wikipedia.

Allt fler polacker tycker att statliga TVPs nyhetssändningar inte är trovärdiga, visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet Cbos.

För fem år sedan misstrodde 12 % av de tillfrågade nyhetssändningarna i statliga TVP. Idag är den siffran uppe i 32 %. En stor grupp tittare, 17 %, ansåg tidigare TVPs nyheter trovärdiga men har nu bytt åsikt.

34 % har förtroende för TVPs nyhetsförmedling.

Den sjunkande tilltron innebär dåliga nyheter för TVP-chefen Jacek Kurski, rapporterar affärsportalen Business Insider. Han försöker just nu få ett lån på 800 miljoner złoty till moderbolaget Telewizja Polska. Det är nästan lika mycket som TVP drog in i reklamintäkter förra året. Enligt Dziennik Gazeta Prawna gick företaget med 180 miljoner złoty i förlust förra året – en betydligt större förlust än tidigare år.

Av Cbos undersökning framgår att även nyhetsprogram från kommersiella stationer som TVN, Polsat osv tappat förtroende om än i mindre utsträckning. Trots det är tv fortfarande den främsta informationskällan för de flesta polacker.

En stor majoritet av de tillfrågade, 64 %, anser att TVPs nyhetsbevakning anpassas efter regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) önskemål. Före maktskiftet 2015 tyckte 30 % att TVP tog för stor hänsyn till den dåvarande regeringen. (Business insider 9/10 maj 17)