Den vita rosen – en ny politisk symbol

Vit ros – en farlig symbol. Foto: Baptist Ravil, pixabay.

Den vita rosen har i Polen fått en ny symbolik. En politisk symbolik.

Vid onsdagens månatliga åminnelse av Smolensk-olyckan bar motdemonstranterna en vit ros som igenkänningstecken.

Arrangörerna hade inte väntat sig några motdemonstranter – nyligen genomfördes en lag som förbjuder flera demonstrationer samtidigt på samma plats. Den anses av många som specialskriven med tanke på de månatliga ceremonierna till minne av offren i Smolenskolyckan 2010.

Till den 10 maj hade flera organisationer sökt tillstånd till en motdemonstration och fått avslag med hänvisning till den nya lagen. En domstol hävde emellertid beslutet och fastslog att lagen tillåter demonstrationer på 100 meters avstånd från andra manifestationer.

Motdemonstranterna ville manifestera sitt missnöje med att Smolensk-olyckan används av Lag och Rättvisa (PiS) i politiska syften.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński möttes alltså av motdemonstranter som bar en vit ros.

Det är det ultimata hatets och stupiditetens symbol, sade han ursinnigt.

Trots att demonstranterna alltså hade tillstånd ingrep polisen. Många avkrävdes legitimation och avlägsnade från platsen.

Inrikesminister Mariusz Błaszczak var också upprörd.

Stödet för de vita rosornas protest leder till eskalering av hatet, sade han. Människor fulla av hat försökte blockera den månatliga minnesceremonin. De gläds åt de 96 offrens död!

Den domstol som tillät motdemonstrationen accepterar våld och aggression, sade Błaszczak. Demonstrationer i närheten av varandra innebär en begränsning av de medborgerliga rättigheterna.

Premiärminister Beata Szydło antydde att en skärpning av lagen om församlingar kan vara på gång.

Själva minnesceremonin och Jarosław Kaczyńskis sedvanliga tal innehöll denna gång inte ett enda ord om Smolensk-offren. Det talades istället mycket om ”sanningen” samt om att de som idag viftar med vita rosor ”kommer att besegras”.

Dorota Tubielewicz Mattsson