Förra regeringschefen Ewa Kopacz kallas att vittna

Förra premiärministern Ewa Kopacz. Foto: PO, flickr.

Trots att protester från många av Smolenskoffrens anhöriga och kritik från delar av prästerskapet har Smolenskutredningen låtit öppna de omkomnas gravar för nya obduktioner. Resultatet av undersökningarna tillkännagavs på måndagen och utredarna uppger att de ryska obducenterna begått fler fel än man tidigare trott. Kort efter begravningen av offren öppnades flera gravar på de anhörigas begäran – man misstänkte att kvarlevorna blandats ihop i kistorna. Det visade sig då att åtminstone i sex fall hade kroppsdelar kommit fel.

Riksåklagaren vill nu också ha ett vittnesmål från förra premiärministern Ewa Kopacz, som då var hälsominister. Hon flög själv till Smolensk för personligen övervaka att kvarlevorna hanterades på rätt sätt och rapporterade om vad hon sett i parlamentet.

Jag såg våra patologer arbeta med stor omsorg i detta svåra arbete, sade Kopacz, som själv är läkare. I början behandlades våra polska läkare som observatörer, men sedan tog de på sig förklädena och stod bredvid de ryska läkarna.

Det har tolkats som att polska läkare deltog i obduktionerna och kunde bekräfta att det gick rätt till. Senare har Kopacz klargjort att de polska läkarna inte deltog i obduktionerna utan hjälpte till att ställa kropparna i ordning när de skulle visas upp för sina anhöriga.

Smolenskutredningen vill nu klargöra om den förra regeringen begått misstag när man inte krävt att polska läkare skulle delta i obduktionerna.

Tidigare har Europeiska rådets ordförande Donald Tusk hörts som vittne – han var premiärminister i Polen vid tiden för olyckan.

Den 10 april 2010 störtade president Kaczyńskis plan utanför Smolensk i västra Ryssland, varvid alla ombordvarande omkom. Den ryska haverikommissionen kom fram till att planet störtade under landningsförsök i svår dimma, och den polska besättningen begått misstag. En parallell statlig polsk utredning fann att även de ryska trafikledarna i kontrolltornet begått misstag.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser i stället att planet sprängdes i luften, förmodligen av Ryssland, och den återupptagna utredningen syftar till att bevisa den teorin. (Natemat.pl och wB 30 maj 17)