Kopacz har avlagt sitt vittnesmål

Förra premiärministern Ewa Kopacz. Foto: PO, flickr.

Förra premiärministern Ewa Kopacz avlade på onsdagen sitt vittnesmål i samband med den återupptagna Smolenskutredningen. Frågan gäller varför det inte var polska myndigheter som genomförde obduktionerna av offren efter flygolyckan vid Smolensk i västra Ryssland 2010.

Det beslutet hade jag inte befogenhet att fatta, säger Kopacz, som då var hälsominister. Det måste fattas av åklagare. När jag flög till Smolensk var det för att hjälpa offrens familjer.

Kopacz har fått mycket kritik från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och från en del av de anhöriga för hur offren hanterades efter flygkraschen. Haveriutredningen sköttes enligt Chicagokonventionen om olyckor i internationell luftfart av ryska myndigheter eftersom president Kaczyńskis plan störtade i Ryssland. En parallell undersökning drevs av polska myndigheter – och PiS har underkänt dem båda. Partiets egen teori är att planet utsattes för ett politiskt attentat på initiativ av Moskva.

Åklagarna utreder nu om myndigheterna begått tjänstefel som inte krävt att polska läkare skulle genomföra obduktionerna i stället för ryska. Även dåvarande premiärministern Donald Tusk har kallats som vittne.

När man år 2011 öppnade nio av offrens gravar visade det sig att kroppsdelar från offren i flera fall hamnat i fel kista.

Smolenskutredningen beslöt förra året att samtliga gravar skulle öppnas för ännu en provtagning – proverna skickas nu runt till olika laboratorier i världen för att se om det finns spår av sprängämnen på offrens kvarlevor. (Polskie Radio och wB 31 maj 17)