Kvarlevor i fel kistor upptäcktes vid gravöppning

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Kvarlevor från två andra personer finns med i framlidne presidenten Lech Kaczyńskis kista. Av de kistor som grävts upp har hälften innehållit kroppsdelar från någon annan. Det sade biträdande generalåklagaren Marek Pasionek på onsdagen.

När president Lech Kaczyńskis plan störtade utanför Smolensk i april 2010 massakrerades alla nittiosex ombord till oigenkännlighet, avslitna kroppsdelar kunde ibland identifieras med hjälp av kläder eller smycken.

Haveriutredningen sköttes av en rysk kommission eftersom olyckan skedde i Ryssland, men polska läkare var skyndsamt på plats och hjälpte till att göra kvarlevorna presentabla för anhöriga, som också tog sig till olycksplatsen för att försöka identifiera familjemedlemmar.

Redan efter begravningen började man misstänka att det begåtts misstag vid identifieringen, flera gravar öppnades och man kunde konstatera att kvarlevorna efter några personer låg i fel kista.

Alla de 96 offren i Smolenskkatastrofen får nu efterhand sina kistor öppnade för att regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) utredning av Smolenskolyckan ska ta reda på om resterna av de svårt tilltygade kropparna efter flygkraschen 2010 har begravts i rätt namn. Det har också tagits prover som skickas till olika laboratorier i Europa för att se om det finns något som tyder på att planet egentligen sprängdes i luften, en teori som PIS-ledaren Jarosław Kaczyński och försvarsminister Antoni Macierewicz bekänner sig till. Det har gett partiet anledning att varje månad hålla politiska möten i offrens namn.

Macierewicz går nu – inte för första gången – ut och hävdar att Donald Tusk, idag Europeiska rådets ordförande men då premiärminister i Polen, är juridiskt ansvarig för flygolyckan.

Nu påpekar han att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) redan några veckor efter flygolyckan i parlamentet begärde att Polen skulle ta över utredningen, men fick nej.

Deras moral och deras ansvar är tydligt, säger Macierewicz, och enligt min uppfattning även Donald Tusks. (Polskie Radio och wB 1-2 juni 17)