Protester mot det månatliga Smolenskmötet

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

På lördagen höll regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) sitt månadsmöte med anledning av Smolenskolyckan med gudstjänst, ett demonstrationståg och politiska tal. Trots den nya lagen som förhindrar två samtidiga demonstrationer på samma plats satte sig medlemmar i den regeringskritiska organisationen Obywatele RP (Medborgare i Republiken Polen) i protest på gatan för att hindra PiS manifestation.

Protesten ses som störande av religiös ceremoni och demonstranterna, som bars bort av polisen, har efterräkningar att vänta. En av dem är den kände Solidaritetkämpen Władysław Frasyniuk.

I sitt sedvanliga tal framför presidentpalatset tog PiS-ledaren Jarosław Kaczyński upp den senaste tidens avslöjanden om att kvarlevor från Smolenskolyckans 96 offer blandats ihop och i några fall hamnat i fel kistor.

Det är ett barbari, sade Kaczyński, som menade att det inte bara handlade om de ryska haveriutredarna utan också om den dåvarande regeringen som leddes av ärkefienden Donald Tusk och hans parti Medborgarplattformen.

Företrädare för PiS har underkänt de officiella haveriutredningarna och försöker visa att planet kan ha utsatts för ett sprängattentat av politiska skäl. Det faktum att Ryssland drygt sju år efter flygolyckan fortfarande vägrar att lämna tillbaka presidentplanet ökar misstänksamheten mot Moskva. (Polskie Radio och wB 11 juni 17)