Macierewicz: Millerkommissionen ska utredas

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Försvarsdepartementet vill nu att åklagaren ska utreda om det begicks några brott inom den s.k. Miller-kommissionen som undersökte omständigheterna kring Smolensk-olyckan. Det skriver försvarsdepartementet på sin hemsida.

Departementet anser att det finns anledning att betvivla riktigheten och sanningsenligheten i slutrapporten från kommissionen som leddes av dåvarande försvarsministern Edmund Klich och förre inrikesministern Jerzy Miller.

Det finns en uppgift från en av de ryska utredarna om flammor som ska ha slagit ut från olycksplanets sidor innan det störtade. Uppgifterna utreddes inte vidare, skriver försvarsdepartementet.

Miller har begått tjänstefel, säger försvarsminister Antoni Macierewicz, vilket kan ha varit till nackdel för utredningen. Det finns en hel del fakta som har dolts under årens lopp. (Rzeczpospolita och GPcodzienne 12-13 juni 17)