Polackerna folkomröstar gärna om grundlagen

Hälften av polackerna är positiva till president Andrzej Dudas förslag om folkomröstning i grundlagsfrågan. Det framgår av en färsk undersökning från det statliga opinionsinstitutet Cbos.

Undersökningen visar också att 47 % av de svarande inte vill att grundlagen ska ändras, medan 37 % är positiva till att grundlagen förändras.

Presidenten menar att medborgarna en folkomröstning ska ta ställning till ett tiotal frågor, som till exempel vilken ställning presidenten ska ha och om den sänkta pensionsåldern ska säkras i grundlagen. På det sättet kan medborgarna avgöra vilka samhälleliga fri- och rättigheter som ska stärkas.

Presidenten ser Självständighetsdagen den 11 november 2018 som lämplig valdag. (Polskie Radio 20 juni 17)