Stefan Löfven: EU är ingen bankomat

Stefan Löfven talar för studenterna på Warszawas universitet.
Foto: Victor Svedberg, regeringskansliet.

Samarbetet inom EU innebär att stå upp för gemensamma beslut, inte bara för dem som passar oss bäst. EU kan inte reduceras till någon form av bankomat där man tar ut pengar när det behövs.

Det sade statsminister Stefan Löfven på måndagen vid ett anförande inför studenter och lärare på universitetet i Warszawa.

Han talade om tre centrala värderingar i EU: medlemskapet ska innebära ett mervärde för medborgarna, försvaret av demokratin mot terrorismen, och om att vara trogen EUs grundläggande principer och vikten av sann samarbetsanda.

Han varnade för demonisering av muslimer, påtalade kvinnors rätt till ett jämställt liv och rätten till sina egna kroppar, och manade ledare i alla länder att kraftfullt ta avstånd från alla former av våld, förtryck och extremism.

Att försvara demokratin är också att försvara oberoende medier och pressfrihet, politik gynnas alltid av hård granskning, sade Löfven. Det innebär också att alla har rätt att samlas fritt, att ställas inför rätta i fria och rättvisa rättegångar, att få röra sig fritt i samhället och att älska vem man vill. Respekt för rättsstaten lämnar inget utrymme för kompromisser.

Samarbete innebär att ge och ta, att lyssna och kompromissa och i slutändan göra det som är bäst för alla, sade statsministern. Samarbete är också att stå upp för gemensamma beslut, inte bara för de som passar oss själva bäst. EU kan inte reduceras till en bankomat där man tar ut pengar när det behövs. EU är ett gemensamt projekt med många fördelar men också många skyldigheter. EU är byggt på förtroende.

På tisdagen träffade Stefan Löfven premiärminister Beata Szydło. På agendan stod frågor som migration, arbetslöshet och säkerhet. Löfven betonade vikten av ett gemensamt ansvarstagande inom EU och tog upp betydelsen av EUs grundläggande rättigheter som demokrati och rättsstatens principer.

Han talade också om arbetet inför toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt som äger rum i Sverige den 17 november. Även Brexit och EUs förhandling med Storbritannien avhandlades, liksom det östliga partnerskapet och säkerheten i närområdet samt Ryssland där Sverige och Polen har likartade intressen. (regeringen.se 20 juni 17)

Hela talet till studenterna >>