Färre barn än väntat föds

Det nya flerbarnsbidraget har inte ökat antalet nyfödda så mycket som beräknat. Foto: wikipedia.

I april i år föddes 30 000 barn i Polen enligt uppgifter från GUS (Statistiska centralbyrån). Det är 600 färre än under samma månad förra året – trots det generösa flerbarnsbidraget som infördes i april 2016. Det är också färre än i januari (35 000), februari (31 000) och mars (34 000).

Vi hade räknat med att det skulle födas fler barn, men jämfört med tidigare år har det ändå ökat, säger familjeminister Elżbieta Rafalska.

Den generella ökningen beror dels på det nya barnbidraget och dels på att allt fler får jobb, menar experterna.

Nästan 4 miljoner barn får flerbarnsbidraget, och mer än hälften av dem lever i familjer tillsammans med ett syskon. I 724 000 av barnfamiljerna finns ett barn, 1,5 miljoner familjer har två barn och i 378 000 familjer finns tre barn eller fler.

Varje månad går det ut 1,9 miljarder złoty (4,72 miljarder svenska kronor), och i slutet av maj i år, 14 månader efter införandet av barnbidraget, hade det betalats ut sammanlagt 27,2 miljarder złoty (67,5 miljarder kr) till barnfamiljerna, säger Rafalska. (TVN 26 juni 17)