Avslagen Smolensk-ritual utan motdemonstranter

Demonstranterna samlades för att protestera – men lämnade paradgatan innan Kaczyński kom dit.
Foto: KOD-sympatisörer på FB.

Det blev inga upplopp i samband med den månatliga manifestationen för Smolensk-offren. De omfattande avspärrningarna och polisuppbådet visade sig vara onödigt. Flera tusen motdemonstranter med oppositionslegendaren Władysław Frasyniuk i spetsen drog sig tillbaka och skanderade den frånvarande Solidaritetsledaren Lech Wałęsas namn. En polisbil täcktes med vita rosor, som nu blivit symbolen för motståndet mot regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och som PiS-ledaren Jarosław Kaczyński utropat till en hatets symbol.

Motståndet mot regeringen manifesterades på ett fredligt sätt.

Det var inte vad PiS-ledaren Jarosław Kaczyński hade väntat och han hade svårt att dölja sin irritation.

De som försöker beröva oss våra medborgerliga rättigheter, de som försöker beröva katoliker och kyrkan deras rättigheter tror nog att jag ska ägna mig åt dem, sade han i sitt tal. Men jag tackar dem, för det var länge sedan så många anslöt sig till oss. Lech Wałęsa? De har tydligen inte bättre auktoriteter. Man kan bara tycka synd om dem.

Men motdemonstranterna hade försvunnit redan innan Kaczyński dök upp utanför presidentpalatset och försäkringarna om den kommande segern och kampen för sanningen lät lite patetiska.

PiS-politiker och högermedier hade laddat upp inför månadsmötet med uttalanden som: Barbarerna försöker åter störa polackernas böner.

Så blev det inte.

Vi lämnar dem ensamma med polisen, sade Frasyniuk till de tusentals motdemonstranterna, som skingrades och gick hem innan PiS-anhängarna ens börjat sin marsch från katedralen till presidentpalatset.

Så blev ”Smolensk-folket” lämnat åt sig själva med sitt hat, sitt raseri och sin propaganda. Och det blev tydligt att utan ha någon att hata är de ingenting. De har ingenting att komma med, ingenting att erbjuda.

Frasyniuk gjorde det enda rätta. Han avslöjade Kaczyński-gängets förljugenhet och svaghet. Det blev tydligt att de månatliga föreställningarna är ovidkommande och betydelselösa. Kampen för den polska demokratin ska inte utkämpas på gatan utan i parlamentet, medierna, skolorna. Och Frasyniuk är av allt att döma väl medveten om det.

Dorota Tubielewicz Mattsson