EU varnar Polen för nya domstolslagar

Parlamentet debatterade på tisdagen det förslag om ny organisation för domstolsväsendet, bland annat Högsta Domstolen, där politikerna utser nya chefsdomare och därmed får kontroll över landets domstolar, inklusive Högsta domstolen. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har ju på samma sätt tidigare satt överrock på Konstitutionsdomstolen som ska avgöra om nya lagar är förenliga med grundlagen. Med av PiS handplockade ledamöter och inte minst en handplockad ordförande godkänner KD numera de lagar som antas av det PiS-dominerade parlamentet.

Efter kritik från Högsta domstolen och juristkongressen föreslår PiS nu att även Högsta domstolen ska omorganiseras, allas förordnande avslutas samtidigt och nya väljs in av det PiS-dominerade parlamentet.

Efter förändringarna inom KD driver EU sedan januari 2016 ett rättsstatsförfarande, och kommissionären Franz Timmermans har utan någon större framgång försökt få regeringen att ändra lagen så att den stämmer med EUs grundläggande principer om demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Även omgörningen av HD är oroande, och EU-parlamentets ordförande Antonio Tajani varnade på tisdagen president Duda för att förändringarna – som innebär att politikerna tar kontroll över rättsväsendet – kan strida mot grundläggande principer inom EU.

Duda kom då med ett förslag om att lagförslaget ska granskas av en parlamentarisk rätts- och människorättskommitté – som rimligen godkänner ändringarna eftersom PiS har egen majoritet i både sejmen och senaten.

På onsdagen tillkännagav EU-kommissionen att det är dags att agera mot Polen eftersom de nya lagarna hotar domstolarnas oberoende.

I grundlagen stadgas att makten i Polen ska fördelas på tre instanser: den lagstiftande församlingen, regeringen och ett oberoende domstolsväsen. Med de nya lagarna underställs hela domstolsväsendet politikernas kontroll, vilket är ett hot mot rättssäkerheten.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) talade redan i valkampanjen 2015 om att rättsväsendet måste omorganiseras för att PiS skulle kunna genomföra sina vallöften, och partitopparna påpekar frenetiskt att PiS vunnit valet på sitt politiska program, och att man nu är i färd med att uppfylla sina löften till medborgarna. (Polskie Radio och wB 18-19 juli 17)