TVP manipulerar uppgifter hos svensk nyhetsportal

Svenskar stödjer den polska regeringens politik, hävdar statliga TVP. Skärmdump.

Svenskar stödjer den polska regeringens flyktingpolitik, rapporterade statliga TVP på torsdagen. Uppgifterna byggde på en internetenkät i den svenska portalen Nyheter idag. Enkäten framställdes av TVP som en opinionsundersökning genomförd av en professionell statistisk byrå.

Själva nyheten handlade om Mali-svensken Johan Gustafsson som nyss släpptes fri efter sex år i fångenskap hos terrororganisationen Al-Qaida.

Med tanke på Polens säkerhet vägrar regeringen att gå med på att muslimska flyktingar ska placeras i Polen, och det finns en allt större förståelse för det resonemanget ute i Europa, rapporterar TVP. I en opinionsmätning i den svenska portalen Nyheter idag stödjer nästan 98 % av över 8 000 tillfrågade Polens nej till omplacering av flyktingar.

Men Chang Frick som äger Nyheter idag är kritisk till TVP:s journalistiska metoder.

Chang Frick, som äger Nyheter idag, protesterar mot TVPs hantering av en webbenkät. Skärmdump.

Det var en internetenkät och inte en opinionsundersökning och det är stor skillnad, skriver Frick på twitter. Man kan inte använda enkäten på det sättet. Själv skulle jag inte dra sådana slutsatser av materialet.

Frick har sökt TVP för att få till stånd en rättelse, men får inget svar. Han håller med om att hans portal kan uppfattas som högerinriktad och populistisk och att man därför skulle kunna tro att hans åsikter står den polska regeringens åsikter nära. Men det har ingen betydelse, menar han och fördömer den typen av ”lat” journalistik.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Fotnot:

I en opinionsundersökning tillfrågas ett statistiskt urval av personer som beräknas motsvara hela befolkningen eller en särskild kategori. I en webbenkät lägger man ut ett frågeformulär på sin hemsida och vem som helst kan besvara den. Det innebär ofta att de som är särskilt intresserade av en fråga fyller i enkäten och den visar alltså bara vad just de personerna tycker.