Den nya PiS-människan

Skolminister Anna Zalewska vill forma eleverna till trogna PIS-are. Foto: Adrian Grycuk.

Skolan är kanske en av våra viktigaste bärare och förmedlare av värderingar. Därför vill regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) reformera det polska skolsystemet så att nya generationer utbildas och formas till deras egen avbild. skriver Dorota Tubielewicz Mattsson i sin krönika.

I den nya polska skolan ska läraren stå i katedern och undervisa, eleverna ska sitta passivt och lyssna. De lär sig inte att diskutera eller ifrågasätta, den kristna etiken sätts högt och sex är olämpligt utanför äktenskapet, konstaterar experter som granskat de nya kursplanerna.

Läs vidare >>