Statliga IPN utreder Wałęsa för mened

Lech Wałęsa. Foto: Jarle Vinis, wikipedia.

Vi utreder nu uppgifter om att Lech Wałęsa har begått mened. Det uppger statliga IPN (Nationella Minnesinstitutet). Utredningen är det senaste inslaget i den långa konflikten mellan Solidaritetsikonen och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, en konflikt med rötter i 1980-talets kamp mot kommunismen.

Efter ett politiskt framträdande av Wałęsa förra vintern, där han stödde oppositionen i protesterna mot den nya lagen om Konstitutionsdomstolen, påträffades som av en händelse ett par kartonger med dokument från kommunistregimens hemliga arkiv. De flesta av dem uppgavs handla om Wałęsa, och enligt IPNs grafologer fanns där dokument som Wałęsa undertecknat och som visade att Solidaritetsledaren inte bara varit spion åt regimens säkerhetstjänst utan också fått betalt för det.

Det var mycket vanligt under kommunisttiden att människor under hot tvingades samarbeta med säkerhetspolisen. Wałęsa har erkänt att han undertecknade ett papper där han åtog sig att lämna information till polisen, men säger att han sedan aldrig överlämnade några uppgifter.

Efter återkommande anklagelser från dem som liksom Jarosław Kaczyński är övertygade om Wałęsas skuld, frikändes han år 2000 från alla misstankar i domstol. Men påståendena om samröre med regimens polis dyker upp med jämna mellanrum, särskilt när Walesa gjort politiska uttalanden.

Misstankarna om att regeringen använder IPN som ett verktyg mot politiska fiender fanns redan åren 2005–2007 när PiS satt i regeringsställning förra gången. (TVP och wB 23 aug 17)