Dudas agerande kritiseras av vänstern

Włodzimierz Cimoszewicz. Foto: Andrzej Barabasz.

President Andrzej Dudas popularitet har ökat sedan han stoppat två av tre kontroversiella lagar om domstolsväsendet i Polen. Men de redan kyliga relationerna med Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) sjönk raskt ner under fryspunkten. Många tror inte att Dudas avsikt är att stärka rättssäkerheten utan att hans agerande mest är ett spel för gallerierna.

Presidenten vill gärna ha till stånd en folkomröstning om grundlagen där medborgarna ska få ta ställning till bland annat vilken makt presidenten bör ha – vilket naturligtvis ses som ett sätt för Duda att stärka sin egen ställning. PiS har visat måttligt intresse och Duda söker nu stöd utanför partiet.

Förre premiärministern Włodzimierz Cimoszewicz, som tillhör vänstern i Polen, är inte imponerad av Dudas utspel.

Han kommer att lyda, han har inte råd att ta strid med PiS, säger Cimoszewicz till den konservativa tidningen Rzeczpospolita. Att presidenten vänder sig till Solidaritet visar bara att han är irrationell och oansvarig. Att den nuvarande grundlagen skulle vara skriven för att passa eliten är ren lögn. Vi arbetade med den inför öppen ridå i tre år, vi diskuterade alla inlämnade förslag för att alla skulle ha möjlighet att göra sin röst hörd, och till sist hade vi folkomröstning innan den antogs.

Det är vansinne att ha en folkomröstning innan en ny grundlag utformats, säger Cimoszewicz. Antag att bara hälften av väljarna deltar i omröstningen – kan den vara bindande då? Om man frågar: Vill du stärka presidentens makt – vad innebär det? På vilket sätt ska presidentens makt stärkas? Presidenten vill också veta om barnbidragen ska grundlagsskyddas – det är inte bara PiS-propaganda, det är dessutom oansvarigt! Antag att Polen hamnar i en ekonomisk kris – ska regeringen då inte kunna justera sådana utgifter som detta extravaganta utslag av PiS politik?

För Duda är grundlagen en leksak i det politiska spelet, säger Cimoszewicz, han vill värna sina egna rättigheter, inte domstolarnas oberoende.

Presidenten skrev ju under den tredje lagen, säger den förre premiärministern. Han kommer inte att ta strid för Högsta domstolen och Domstolsrådet. Han har inte råd att ta en konflikt med PiS om han vill bli omvald. (Rzeczpospolita 29 aug 17)