IPN: Sven Järn var kommunistregimens agent!

Svensken Sven Järn var en av dem som på 1980-talet kom med hjälpsändningar från Sverige. Samtidigt smugglade han in tryckeriutrustning och papper till Solidaritet.

Två gånger i månaden körde Järn till Polen, officiellt med läkemedel och sjukhussängar men också utrustning för Solidaritetsrörelsens underjordiska verksamhet. Första transporten gick av stapeln i juni 1982: tryckeriutrustning, papper och tryckfärg.

Men Järn greps av säkerhetspolisen och ställdes mot väggen: han måste skriva på en lojalitetsförsäkran annars skulle han inte bli insläppt i landet. Sven Järn skrev på och hela transporten kom säkert fram till Warszawa.

Verksamheten tog abrupt slut 1986 då hans bror Lennart blev anhållen av den polska polisen anklagad för vapensmuggling.

Forna Solidaritetsaktivister har nyligen ansökt hos IPN (Nationella Minnesinstitutet) om att Järn skulle hedras med en utmärkelse för sina insatser för det fria Polen. Men IPN säger nej – dokumenten talar sitt tydliga språk, han var agent hos säkerhetspolisen. Han ska inte ha någon utmärkelse.

Bröderna Järn har tidigare tilldelats Solidaritets Tacksamhetsmedalj.

Dorota Tubielewicz Mattsson