Tre polska städer ger skydd åt förföljda författare

Gdansk ansluter sig till ICORN. Borgmästare Paweł Adamowicz, stadsdirektör Piotr Stasiowski och ICORNs ordförande Helge Lunde. Foto: Dominik Paszlinski.

Nätverket ICORN, Internationel Cities of Refuge Network, består av städer som under ett eller ett par år erbjuder en fristad åt förföljda författare eller artister. I Polen har ICORN tre kommuner som medlemmar – Kraków, Wrocław och nu senast Gdańsk.

Jag tror att Gdańsk kan spela en viktig roll i kampen för internationell solidaritet och yttrandefrihet, sade ICORNs ordförande Helge Lunde på en presskonferens i Gdańsk på fredagen. ICORNs uppdrag är att tillhandahålla ett längre men ändå tidsbegränsat bistånd så att en författare efter ett eller två år kan återvända till sitt hemland, eller om det inte går till någon annan stad i ICORNs nätverk.

ICORN grundades 2005 och omfattar mer än sextio städer som tillsammans har stöttat över 200 förföljda författare och artister.

I Sverige finns 23 kommuner som erbjuder en eller flera förföljda författare eller artister en fristad under ett eller ett par år. (Polskie Radio och wB 1 sept 17)