Maktkamp på Westerplatte

”Aldrig mera krig” kallas monumentet vid Westerplatte.
Foto: G. Lindberg.

Det senaste utslaget av konflikten mellan president Andrzej Duda, som också är landets ÖB, och försvarsminister Antoni Macierewicz, som vill bortse från det, utspelade sig den 1 september. Den dagen högtidlighåller staden Gdańsk sedan 1999 minnet av andra världskrigets utbrott och tyska örlogsfartygs beskjutning av garnisonen på Westerplatte vid hamninloppet. Närvarande vid ceremonin är representanter för landets högsta ledning, i år premiärminister Beata Szydło och större delen av hennes regering.

President Andrzej Duda deltog i minnesceremonier på annat håll.

Högtidligheterna arrangeras av staden och scoutrörelse gemensamt, och ett av inslagen är att en av scouterna läser upp namnen på de stupade.

I år föstes scouten åt sidan av en utsänd från försvarsdepartementet och i stället var det en soldat som läste upp namnlistan.

Jag har aldrig varit med om något liknande, säger, säger borgmästaren Paweł Adamowicz. Det här strider mot hela den anda som råder på Westerplatte. Ända sedan vi inledde den här traditionen har scouterna med varit medarrangörer, och nu behandlas de som rekvisita.

Det som skedde på Westerplatte var ofattbart, skriver Scoutförbundet i en officiell kommuniké på sin hemsida.

Presidenten är den polska scoutrörelsens beskyddare, och presidentkansliet har nu begärt en förklaring från försvarsdepartementet.

Allt har förlöpt i enlighet med det militära ceremonielet, svarar departementet. Soldaterna verkställde sitt uppdrag i överensstämmelse med lagen, de hindrade eller försvårade på intet sätt de närvarande att delta i ceremonin.

Genom att ta över scenen på Westerplatte vill Macierewicz och militären visa vem som har makten över den polska armén. Att behandla scoutrörelsen som ju har långa traditioner och sin del i kampen mot den tyska ockupanten är att förödmjuka inte bara presidenten utan även den polska ungdomen.

Dorota Tubielewicz Mattsson