Lärarna kritiska inför skolstarten

Skolminister Anna Zalewska, PiS. Foto: Adrian Grycuk.

Skolreformen som ska genomföras från och med det här läsåret innebär att eleverna behöver nya läroböcker. Det handlar både om en ny stadieindelning och om det mer patriotiska innehållet i undervisningen.

Men det finns inga läroböcker som passar de nya läroplanerna, menar lärarna, som också är oroliga för att den nya organisationen ska innebära att över 10 000 lärare snart är arbetslösa.

Utbildningsminister Anna Zalewska uppmanar nu skolpersonalen att ringa departementet om det uppstår problem. Men det bör det inte göra, menar Zalewska, alltihop är noggrant förberett.

Hon säger också att det i stället är så att 10 000 nya lärare kommer att anställas under de närmaste åren.

Utöver detta har det uppstått oenighet om lärarlönerna. Premiärminister Beata Szydło utlovade i dagarna att lärarlönerna höjs med 15 % tre gånger fram till 2020. Problemet är att lärarfacket anser att man fått löfte om att hela ökningen ska komma till nyår. Facket hotar därför med strejk.

(Polskie Radio och wirtualnapolska.pl 4-5 sept 17)