PiS får stöd i krav på krigsskadestånd

Det är rimligt att säga att Polen har rätt att begära krigsskadestånd från Tyskland, och påståendet att den rätten har löpt ut är inte motiverad.

Det skriver Parlamentets analysbyrå, som på begäran av en ledamot från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), undersökt om Polen så som PiS hävdar har rätt till krigsskadestånd från Tyskland efter andra världskriget.

Polen var det land i Europa som drabbades hårdast, både vad gäller befolkning och egendom. Ockupationsmaktens politik med avsiktlig och organiserad utrotning av befolkningen, intensiv exploatering av det polska samhället inklusive tvångsarbete och avsiktlig förstörelse av egendom, inklusive förstörelsen av Warszawa, skriver utredarna.

De menar att det är rimligt att yrka skadestånd från Tyskland, och att man inte kan hävda att den rätten är preskriberad.

Förlusterna kan beräknas till 62 miljarder förkrigs-złoty, och de biologiska förlusterna uppgick till mer än 6 miljoner människor. Antalet polska medborgare som levde under Tredje rikets terror var 10 840 585 personer*.

Frågan om krigsskadestånd aktualiserades i somras av PiS-ledaren Jarosław Kaczyński på partikongressen och såväl premiärminister Beata Szydło som flera av hennes ministrar har gjort liknande uttalanden.

Nyligen fick regeringen kritik av flera biskopar som anser att PiS agerande mot Tyskland är förkastligt. Men enligt en färsk opinionsundersökning tycker majoriteten av polackerna att det inte är mer än rätt att tyskarna betalar skadestånd till Polen, och frågan anses ha gett PiS en viss skjuts i de senaste opinionsmätningarna.

Under kommunisttiden har Polen flera gånger tackat nej till ytterligare skadestånd från Tyskland, dels 1953 på begäran av Sovjetunionen, dels flera gånger under 1970-talet men också efter kommunismens fall.

Den tyska regeringen anser att frågan en gång för alla är juridiskt och politiskt reglerad.

Men PiS menar att polackerna idag inte ska behöva stå för beslut som tvingades på landet av den sovjetiska ockupationsmakten. (TVP, Polskie Radio och wB 11/12 sept 17)

*Den östra delen av Polen ockuperades ju av Sovjet.