Juncker: Alla ska integreras i samma takt

EU-parlamentets ordförande Jean-Claude Juncker.
Foto: wikipedia.

Den polska regeringen har flera pågående konflikter med EU – det gäller rättssäkerheten, mediefriheten, avverkningen i den skyddade urskogen Białowieża och flyktingkvoten. Polen tillhör också de länder som arbetar aktivt mot utökad integration, eurosamarbetet, lika löner till utstationerad arbetskraft med mera. I stället vill Polen stärka nationalstaternas oberoende och minska EUs inflytande i många frågor, vilket fått den integrationsentusiastiska franska presidenten Emmanuel Macron att formulera skarp kritik mot Warszawa.

När EU-parlamentets ordförande Jean-Claude Juncker på onsdagen höll sitt linjetal spetsade många därför öronen – hur skulle han ställa sig i frågor där Polen intar en annan hållning än majoriteten?

Junckers tal var emellertid inte särskilt kontroversiellt. Han inledde med att tala om att EU har vind i seglen, och att det ska utnyttjas till nya framsteg. De viktigaste frågorna är säkerheten, jobben, migrationen och alla länder ska tillsammans utveckla unionen för en bra framtid. Utvecklingen ska gälla alla medlemsländer, man ska inte gå fortare fram än att alla vill vara med.

Det är ett lugnande besked för Warszawa, som känt oro för att hamna i EUs B-lag.

Han stödde tanken på att utstationerad arbetskraft ska ha samma lön som inhemska. Där är den polska regeringen inte enig – polska arbetares låga lönekrav är en viktig del av deras konkurrenskraft.

Han talade också om att närma sig medborgarna och ta upp frågor som kan verka små.

Att utländska företag levererar sämre varor till Öst- och Centraleuropa – som t.ex. mindre kött i korven – ska inte få förekomma, sade han.

Juncker vill också snarast inleda förhandlingar med länder på Balkan som ännu inte är med i EU: Albanien, Bosnien, Serbien, Makedoniern med flera. Där är Polen och övriga länder i Visegradgruppen helt med på noterna.

Men för att EU ska bli starkare krävs inte bara institutionella reformer och lika möjlighet för alla, sade Juncker. Medlemsstaterna måste också följa EU-domstolens utslag. Att underminera dem eller de nationella domstolarnas utslag berövar medborgarna deras medborgerliga rättigheter. Rättssäkerhet är ett måste.

Och där misstänker man att han syftade på den polska regeringens konflikter med EU. (wB 14 sept 17 sept 18)