OSSE: Reportern har rätt att kritisera försvarsministern

Försvarsminister Antoni Macierewicz.
Foto: Robert Suchy, flickr.

I juni anmälde det polska försvarsdepartementet journalisten och författaren Tomasz Piątek för ärekränkning. Anledningen var Piąteks nyligen publicerade bok om försvarsminister Antoni Macierewicz relationer till den ryska maffian.

Den polska regeringen borde avstå från att anmäla var gång de får kritik, säger Harlem Désir, som har hand om mediefrågor i organisationen OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Han har skrivit ett brev till det polska parlamentet och begärt en förklaring.

Tomasz Piątek använder sin yttrandefrihet och sin rätt att kritisera, säger Désir till nätsajten visegradinsight.eu.

Naturligtvis finns det lag om ärekränkning som kan användas, säger han. Men den här journalisten riskerar nu att ställas inför militärdomstol för att han gör sitt jobb och publicerar en rapport om en regeringsmedlem. Det är ett hot mot mediefriheten, säger Désir.

Han påminner också om att varje EU-land kan vända sig till organisationen för råd och juridisk granskning.

Piątek är grävande reporter på tidningen Gazeta Wyborcza. Förra året granskade han Macierewicz, vars kontaktnät tycks leda in i den forna kommunistiska säkerhetstjänsten likaväl som den sovjetiska säkerhetstjänsten. Ur en rad öppna källor har Piątek fått fram uppgifter om försvarsministern som tycks visa på kopplingar till Kreml och den organiserade brottsligheten i Ryssland likaväl som till Vita Huset.

Artiklarna i tidningen Gazeta Wyborcza gjorde försvarsministern upprörd, och när boken kom gjorde han en anmälan om ärekränkning mot statstjänsteman.

I årets rapport från Freedom House räknas Polen som ett ur mediesynpunkt delvis fritt land. Landet hamnar på plats nr 54 på World Press Freedom Index, och har fallit sju steg sedan förra året. (Visegrad Insight och wB 18 sept 17)