Fler barn med 500+

Allt fler barn föds idag i Polen.
Foto: wikipedia.

Antalet nyfödda i Polen har ökat med 11 % och uppgick i juli till 35 000 barn. Det visar färska siffror från GUS (Statistiska centralbyrån), rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Ökningen kan tillskrivas de reformer som genomförts på familjeområdet, särskilt det generösa barnbidraget på 500 złoty (1200 svenska kronor) per månad och barn från och med det andra. 500 złoty per barn är en stor summa för låginkomsttagare – även i Polen är det många som har korta timanställningar med 13,7 złoty (33 kr) i timmen.

Att det föds fler barn innebär att konsumtionen ökar, vilket sätter fart på de ekonomiska hjulen, arbetslösheten minskar, menar GUS.

Det har inneburit att den disponibla inkomsten per person och år har ökat med 89 złoty (215 kr) om året och uppgick år 2016 till 1475 złoty (3550 kr).

Tanken med flerbarnsbidraget har varit att öka nativiteten – Polen har som så många andra länder en växande grupp pensionärer och eftersom moderna familjer har färre barn idag kommer det att uppstå stor brist på arbetskraft relativt snart. Landet har dränerats på unga familjer, särskilt efter EU-inträdet 2004 har ett par miljoner polacker emigrerat för att söka sig en framtid i framför allt Tyskland, Storbritannien och Nederländerna men också Sverige och Norge. Regeringen försöker nu få hem en del av dem som flyttat ut genom att erbjuda bättre villkor i hemlandet. I samband med Storbritanniens utträde ur EU hoppas man att hundratusen polska familjer ska flytta hem igen. (Warsaw Voice och wB 26 sept 17)