Duda och Kaczyński förhandlar om domstolarna

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński och president Andrzej Duda.

Nu har president Andrzej Duda för tredje gången träffat regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ledare Jarosław Kaczyński för att diskutera den planerade reformen av de domstolarna. Diskussionerna ledde ingenvart.

Efter massprotesterna i somras lade presidenten in sitt veto mot två av de tre lagförslagen som regeringspartiet lagt fram och som syftade till att ytterligare öka justitieministerns makt över rättsväsendet.

Mötet Duda–Kaczyński pågick i två timmar och hölls bakom stängda dörrar. Inga var närvarande förutom presidenten och partiledaren. Efter mötet sade presidentens talesperson Krzysztof Łapiński att ytterligare ett möte planeras, vilket innebär att man inte kunnat komma överens om hur det polska domstolsväsendet ska reformeras. PiS ska lägga fram synpunkter och förslag till ändringar av presidentens förslag.

Fredagens möte kom till på initiativ av Kaczyński och presidenten är ”inom vissa gränser” öppen för regeringspartiets förslag. Presidenten har gjort mycket klart vad han förväntar sig gällande förutsättningarna för reformen, säger Krzysztof Szczerski, en av presidentens närmaste medarbetare.

Duda vill ha en garanti för att Polska domarrådet ska väljas av flera parlamentariska partier och enligt de objektiva kriterier som ska styra personalpolitiken i Högsta domstolen samt en begränsning av justitieministerns/riksåklagarens roll”.

So far so good. Men det kvarstår en lång rad frågor. Varför är det partiledaren och inte premiärministern som diskuterar rättsväsendets reform med presidenten? Det är ytterligare en signal till väljarna och – premiärminister Beata Szydło – om vem som är den reella makthavaren i Polen AD 2017. Förödmjukande för Szydło och skrämmande för medborgarna.

Många analytiker menar att det ska utarbetas en deal mellan Duda och Kaczyński, och att detta är en konflikt som arrangerats för att skapa ett sken av en schism inom regeringspartiet.

I själva verket är det emellertid Kaczyński som drar i trådarna. Presidenten kan få utökade befogenheter och större inflytande på utrikespolitiken. I gengäld förväntas han backa i fråga om domstolsreformen. Vidare återstår frågan om hans inflytande över den polska krigsmakten. Enligt grundlagen är det presidenten som är krigsmaktens överbefälhavare i fredstid. Men partiledaren Kaczyński har redan tidigare talat om presidentens ringa ålder och bristande erfarenhet jämfört med försvarsministerns gedigna politiska erfarenhet.

Men förhåller sig allt detta till den polska författningen? Där står det tydligt beskrivet vilka befogenheter presidenten har. Att Duda och Kaczyński på tu man hand ska förhandla om att utöka respektive begränsa presidentens roll strider mot den gällande konstitutionen. Presidenten ska dessutom i första hand vaka över att grundlagen följs av alla. Men vad göra när presidenten själv bryter mot det viktigaste dokumentet?

Den polska politiken förs nu bakom stängda dörrar, i bilar som kör mellan partihögkvarteret och presidentpalatset och genom ”deals” som presidenten och partiledaren gör upp om.

Och vad gör oppositionen? Ingenting.

Dorota Tubielewicz Mattsson