Polackerna gillar den sänkta pensionsåldern

Nästan 66,4 % av polackerna gillar att pensionsåldern är sänkt till den nivå som gällde före 2013 – 60 år för kvinnor och 65 år för män.

Det visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet SW Research. 22,7 % tycker att det är fel att sänka pensionsåldern, och 11 % har ingen åsikt. Reformen trädde i kraft den 1 oktober, alltså för en vecka sedan.

Stödet för sänkt pensionsålder är starkast bland kvinnor, bland unga och bland hantverkare bland dem som bor i mellanstora städer. De som har en inkomst under 1000 złoty i månaden (2385 svenska kronor) – lika mycket som minimipensionen – tycker också att det är en bra reform.

Vid årsskiftet 2012–2013 höjdes pensionsåldern i Polen till 67 år för alla i stället för 60 år för kvinnor och 65 år för män. Höjningen skedde gradvis och skulle vara genomförd 2020.

Skälet var den negativa befolkningsutvecklingen – det föddes allt färre barn, allt fler unga gav sig iväg för att arbeta utomlands och allt fler friska äldre gick i pension i stället för att stanna kvar i arbetslivet. Kort sagt: den del av befolkningen som skulle betala in till pensionsfonderna blev allt mindre, och den del som tog ut pension blev allt större.

Det var en mycket impopulär reform, och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som då var i opposition lovade genast att återställa pensionsåldern till samma nivå som tidigare. Det blev ett av partiets viktigaste vallöften, såväl i presidentvalet som i parlamentsvalet 2015.

För att pensionsfonderna inte ska utarmas helt har regeringen satsat på att höja nativiteten med bidrag till barnfamiljerna – vilket också ser ut att lyckas.

Samtidigt är det ett dilemma att antalet arbetstagare minskar eftersom många företag redan idag har svårt att hitta personal. (Rzeczpospolita och wB 6 okt 17)