Kwaśniewski: Krigsskadestånd är ingen bra idé

Förre presidenten Aleksander Kwaśniewski.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Relationerna mellan Polen och Tyskland har historiskt varit mycket komplicerade, vi är grannar och har haft hundratals år av en gemensam komplicerad och smärtsam historia, säger Aleksander Kwaśniewski, president i Polen under 1995–2005 till den politiska portalen politicalcritique.org.

Jag arbetade hårt för att förbättra dem under min tid, och det vi har uppnått de senaste 27 åren är verkligen fantastiskt. Tyskland är vår största handelspartner och Polen är en viktig handelspartner för Tyskland. Politiskt har vi många intressen gemensamt, och vi är inte bara grannar utan också allierade i Nato och i EU. Försoningsprocessen är mycket viktig, och om vi idag frågar vanliga invånare i gränsområdena i Polen och Tyskland så är de mycket vänligt inställda till varandra.

Men nu har det här med krigsskadestånd kommit emellan, som regeringen tänker begära från Tyskland. Och det är ingen bra idé, säger expresidenten. Först och främst eftersom det är orealistiskt. För det andra döljer Tyskland ingenting, man talar öppet om nazismens brott och om andra världskriget, där Polen var ett av de första offren. Vi förlorade 6 miljoner polska medborgare, bland dem 3 miljoner polska judar. Polska städer blev helt förstörda. Det är bra att tyskarna förstår sitt moraliska ansvar, men uppriktigt sagt så visade de det ansvaret redan under våra förhandlingar om inträde i Nato och EU.

Det var Natos dåvarande generalsekreterare, den tyske medborgaren Manfred Wörner, som föreslog att Nato skulle utvidgas och att det då var Polen som var aktuellt, säger Kwaśniewski. Jag kommer ihåg de där samtalen, tanken på en utvidgning var inte populär men Wörner var modig nog att insistera på att Nato skulle utökas med länderna i Centraleuropa.

Så tanken på krigsskadestånd är orealistisk. Och det är väldigt enkelt att öppna Pandoras ask med alla dessa historiska känslor, men det kan vara farligt och jag är väldigt mycket emot det, säger Kwasniewski. (politicalcritique.org okt 17)