EU-ministrar eniga om utstationerad arbetskraft

Arbetsminister Elżbieta Rafalska. Foto: FB.

När EUs arbetsministrar nu enats om att arbetskraft som tillfälligt arbetar i andra medlemsländer ska ha samma lön som inhemsk personal var det mot Polens önskan.

Överenskommelsen är en kompromiss, men inte den kompromiss som Polen skulle ha önskat, säger arbetsminister Elżbieta Rafalska.

Efter en omställningsperiod på tre år ska arbetskraft som är tillfälligt stationerad i ett annat EU-land ha samma lön som inhemsk arbetskraft, inklusive traktamenten och risktillägg.

Polen, Ungern, Litauen och Lettland röstade emot överenskommelsen som innebär en avsevärd försämring för arbetskraft från Central- och Östeuropa. Företagen har hittills kunnat konkurrera med låga lönekrav – eftersom även en svensk minimilön ofta är högre än lönen i t.ex. Polen.

Polen ville att transportsektorn skulle undantas från överenskommelsen – höjda löner sänker åkeriernas konkurrenskraft, vilket kan ses som en inskränkning av den fria rörligheten.

En fjärdedel av de två miljoner arbetstagare som tillfälligt arbetar i andra länder är polacker, enligt arbetsministern.

Redan 2014 lagstiftade Tyskland om samma timlön för utländska chaufförer som för tyska medan de kör inom landets gränser, vilket dåvarande premiärministern Ewa Kopacz protesterade emot.

Sverige har också drivit på för lika lön för lika arbete, vilket innebär att svensk arbetskraft inte blir dyrare än utländsk.

Frågan går nu vidare till EU-parlamentet för vidare behandling. (Europaportalen, Polskie Radio och wB 24 okt 17)