Konflikten om EES-fonderna kan vara löst

Kulturminister Piotr Gliński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

En av regeringen Szydłos konflikter med EU tycks nu ha avvärjts. Det handlar om 809 miljoner euro (över åtta miljarder svenska kronor) i EES-fonderna som fram till 2021 avsatts till olika ändamål i Polen – sjukvård, miljövänlig teknik, underhåll av kulturarv o.s.v. Tio procent av fonderna är avsedda till stöd för civilsamhället, och där ingår frivilligorganisationer som arbetar för kvinnor, homosexuella och hemlösa. Pengarna har tidigare distribuerats av den icke-statliga Batory-stiftelsen men för ett år sedan hävdade kulturminister Piotr Gliński att pengarna bara gick till hbt-aktivister och beslöt att en statlig myndighet skulle ha hand om pengarna. Därmed skulle bidragen kunna gå till organisationer som bättre passar den konservativa regeringen.

Men Norge, som i ett avtal med EU tillsammans med de små länderna Island och Liechtenstein finansierar fonderna, har krävt att medlen ska förvaltas av en organisation som inte är knuten till regeringen.

Av allt att döma finns det nu en överenskommelse mellan Polen och Norge om EES-fonderna, skriver den norska tidningen Verdens Gang.

Man har nu enats om att en oberoende organisation ska utses för att ta hand om fonderna. EN kommitté med polska och norska ledamöter ska inrättas och vid eventuella oklarheter är det Norge som har sista ordet. I gengäld delas fonden upp i två delar – en för nationellt bruk och en för regionalt bruk.

Batory-stiftelsen är inte nöjd med avtalet, skriver oko.press.

Det finns fortfarande fler olösta frågor, säger stiftelsens chef Ewa Kulik-Bielinska. Till exempel efter vilka kriterier man ska välja ut vem som ska bli operatör för fonderna.

Kulturminister Piotr Gliński har offentligt sagt att Batory-stiftelsen inte kan komma ifråga igen, och det finns tecken som tyder på att regeringen vill se den djupt konservativa katolska organisationen Ordo Iuris som operatör.

Norge har haft samma diskussioner med Ungern, och man hoppas nu att överenskommelsen med Warszawa ska göra det lättare att få till ett avtal med Budapest. (Verdens Gang, oko.press och wB 25 okt 17)