Utrikesministern: Tyskland konspirerar mot Polen!

Tysklands utrikesminister Ursula von der Leyen.
Foto: wikimedia commons.

Vi är upprörda över att tyska politiker, som de senaste åren hävdat att de inte lägger sig i den politiska situationen i Polen, nu erkänner att de trots allt bedriver en politik som syftar till att stärka oppositionen i Polen. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski.

I sitt uttalande hänvisar han till den tyska kollegan Ursula von der Leyen, som i tysk tv sade att Tyskland måste ”stödja det sunda demokratiska motståndet som den unga generationen bjuder i Polen” samt att Tysklands uppgift är att ”upprätthålla dialogen med Polen och Ungern”.

Enligt nyhetsbyrån PAP sade hon också att hon vill ta alla östeuropeiska länder i försvar.

Polen har uppnått så mycket; Polen och Solidaritet var föregångaren och jag vill stå fast vid att vi inte borde ge upp hoppet om de central- och östeuropeiska länderna så lätt, sade von der Leyen.

Detta, menar Waszczykowski, är ett intrång i interna polska angelägenheter.

Försvarsminister Antoni Macierewicz har också agerat – han har kallat till sig Tysklands försvarsattaché i Warszawa och krävt en förklaring till den tyska utrikesministerns uttalande.

Tyska ambassaden i Warszawa har publicerat ett pressmeddelande där man påpekar att de citat som cirkulerar på sociala medier är ryckta ur sitt sammanhang och att Tyskland inte formar sin utrikespolitik under talkshows i tv.

Vad den tyska utrikesministern faktiskt har gjort är uttryckt sin beundran för den polska historien och framhävt Solidaritetsrörelsen viktiga roll. Ursula von der Leyen har betonat EU:s ställning i fråga om att inkludera samtliga medlemsländer och stärka de europeiska värderingarna. Men Witold Waszczykowski är nya sammansvärjningar mot Polen på spåren.

Dorota Tubielewicz Mattsson