Valordningen i fokus för Kaczyński

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Som nästa steg i den ”goda förändringen” vill regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ändra valordningen.

Vi vill säkra valen från fusk, säger partiledaren Jarosław Kaczyński.

Officiellt vill man framställa ändringarna som enbart tekniska, men mellan raderna kan man utläsa att de politiska aspekterna är minst lika viktiga.

Man talar om att ändra antalet mandatregioner från 41 till 100, med 4–5 mandat för varje region. Då skulle man – utan att bryta mot grundlagen som säger att valen ska vara allmänna, lika, proportionerliga och direkta – öka antalet mandat för regeringspartiet i kommande val.

Sociologen Jarosław Flis från Jagellonska universitetet i Kraków har räknat ut att PiS med de nya reglerna skulle få trettiofyra ledamöter i parlamentet mer än idag. Dessutom skulle systemet missgynna småpartierna till förmån för de två största.

PiS-politiker säger dock att man inom partiet diskuterar även andra lösningar. Dels så kallade ungerska modellen, där hälften av parlamentarikerna skulle väljas enligt de gamla reglerna och resten i de sexton länen. Den tyska modellen, som också diskuteras, skulle innebära att väljaren får två röster: en för ett parti och den andra för en konkret kandidat.

Den ungerska modellen gynnar PiS, säger Flis. Om man utgår från valresultatet 2015 skulle partiet få egen majoritet i parlamentet. Med den tyska modellen skulle PiS inte kunna styra helt på egen hand. Den politiska aspekten innebär onekligen en manipulering av valordningen.

De tekniska förändringar som Lag och Rättvisa föreslår tycks vara av kosmetisk natur. Internetkameror i varje vallokal – det finns 27 000 vallokaler, och det sägs inget om hur de skulle finansieras. Dessutom kan valförrättarna redan idag registrera allt som händer i lokalerna under valet.

Viljan att ändra valordningen tycks bara ha en anledning – att säkra regeringspartiets majoritet. Partiledaren Kaczyński har talat om valfusk varje gång PiS förlorat de allmänna valen. 13 december 2014 gick han i spetsen för en demonstration mot valfusk, och i flera intervjuer har han upprört hävdat att valresultatet måste ha förfalskats. Risken för valfusk är emellertid ganska liten enligt experterna. Det tycks närmast vara en förevändning – då gällde det att undergräva medborgarnas förtroende för den kanske viktigaste demokratiska processen, nu gäller det att säkra sin egen seger i de kommande valen.

Dorota Tubielewicz Mattsson