Valkommissionen sågar PiS nya vallag

Valkommissionens ordförande Wojciech Hermeliński under valet 2015. Foto: Lukas Blentesson.

Vi känner stor oro inför regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) förslag om en ny valordning. Det sade Wojciech Hermeliński, ordförande i Statliga Valkommissionen, på en presskonferens i veckan.

Framför allt är politiseringen av valprocessen mycket bekymmersam. Valförrättarna ska bytas ut och ersättas med nya, och i stället för den tidigare opolitiskheten kräver PiS att de ska ha juridisk utbildning. Valförrättarna ska dela in distrikten i mindre valkretsar, men valförrättarna kommer att vara personer som saknar erfarenhet och kan utsättas för politiska påtryckningar från olika partier. Det kan skapa en destabilisering av valprocessen, menade Hermeliński.

En och samma person ska inte kunna vara borgmästare i mer än två mandatperioder och det gamla systemet med ett mandat per område ska avskaffas.

Efter kommunalvalet nästa år kommer Valkommissionen att upplösas och nya ledamöter ska utses av parlamentet – idag utses Valkommissionens ledamöter av Konstitutionsdomstolen, Högsta Domstolen och Högsta Förvaltningsrätten.

Med tanke på att de flesta av dessa ”reformer” ska träda i kraft redan vid det kommunala valet nästa år kan man konstatera att regeringspartiet skyndar på för att säkra sin seger. Oppositionen menar att detta är slutet på fria demokratiska val i Polen. Även experterna är tveksamma. Jarosław Flis som är professor i sociologi vid Jagellonska universitetet framhäver att det nya systemet kan leda till mycket osäkra valresultat och en drastisk marginalisering av mindre partier.

Flis menar vidare att försöken att öka PiS chanser att ta över kommunerna nästa år är tydliga. Hur utfallet blir får man ju se, men den nya vallagen kan naturligtvis leda till att oppositionen går samman och skapar gemensamma vallistor.

Oppositionen är enhälligt negativ till förslaget. Bondepartiet PSL ledare Władysław Kosiniak-Kamysz säger att det under det populistiska täcket om viljan att ”öka medborgarnas medverkan i valprocessen” döljer sig en ny valordning som innebär slutet på fria val i Polen. Enligt honom vill Lag och Rättvisa (PiS) ta över kommunerna eftersom det är de som delar ut EU-bidragen. Kosiniak-Kamysz påpekar också att ingen regering hittills på ett så rabiat sätt har försökt politisera de självstyrande organen och påminner om att det satt politiker i Valkommissionen redan under kommunisttiden. Det var tiden då man förfalskade samtliga val i Polen.

Dorota Tubielewicz Mattsson