Macierewicz: Det finns falska intyg i Smolenskutredningen

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

I sina försök att hitta en politisk syndabock för flygolyckan vid Smolensk den 10 april 2010, då president Lech Kaczyński och 95 andra miste livet, har försvarsminister Antoni Macierewicz nu kommit fram till att det finns anledning att anklaga ledamöterna i den s.k. Millerkommissionen för minst fyra förfalskningar i slutrapporten. Militäråklagaren ska utreda om de kan åtalas.

Det handlar om fyra falska intyg, säger Macierewicz till regeringstrogna Telewizja Republika på tisdagen. För det första ljög ledamöterna när de uppgav att de inledde undersökningarna på olycksplatsen direkt efter olyckan.

Därefter intygade de falskeligen att polacker och ryssar tillsammans öppnade de svarta lådorna i Moskva, men den ena svarta lådan, den med inspelningarna av samtal mellan piloterna, hittades tidigare och den öppnade det innan polackerna var på plats, säger Macierewicz. För det tredje undertecknade ledamöterna ett falskt intyg om G-kraften när planet slog i marken. Man hävdade att kraften var 100 G, men nu säger de själva att den inte kunde ha varit 100 G och man har satt siffran 2–9G.

Dessutom var den officiella polska haverirapporten falsk eftersom man där uppgav att luftvapenchefen general Andrzej Błazik var i cockpit när planet störtade och att han gav order till piloterna, konstaterar försvarsministern.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har från början varit övertygat om att onda krafter var med i spelet när president Lech Kaczyńskis plan störtade i dimman utanför Smolensk. De officiella haveriutredningarna – en polsk och en rysk – kom fram till att besättningen gjorde misstag, att det förelåg kommunikationssvårigheter, att planets säkerhetssystem inte korresponderade med flygfältets och – enligt polackerna – att de ryska trafikledarna tycka ha gett besättningen missvisande uppgifter om planets läge. När inspelningarna i de svarta lådorna transkriberats framkom att en person, sannolikt flygvapenchefen Błazik, var i cockpit och diskuterade med piloterna och att presidenten ogärna ville att man skulle flyga vidare till ett alternativt flygfält.

PiS drog snabbt igång en egen utredning under ledning av Macierewicz, som snart kom fram till att planet egentligen sprängts i luften på initiativ av Moskva eftersom den omkomne presidenten förde en antirysk politik.

När den officiella utredningen var klar avvecklades det regemente som hade hand om regeringens resor och ett antal huvuden inom flygvapnets generalstab fick rulla. Men PiS-utredarna ansåg att olyckan förorsakats av att den dåvarande administrationen slarvat med förberedelserna inför resan.

Efter maktskiftet hösten 2015 återupptog PiS den slutförda haveriutredningen från 2010, tillsatte egna experter som sedan dess huvudsakligen arbetat med att försöka bevisa att planet sprängdes i luften – senast framfördes en teori om en termobar explosion som inte lämnar några spår.

Kvarlevorna efter offren har grävts upp, man har tagit nya prover som har skickats till internationella rättstekniska laboratorier i USA och Europa där man emellertid inte funnit något som tyder på någon explosion.

Kanske är uppgifterna om de falska intygen PiS-utredningens sista försök att nagla fast någon vid skampålen med anledning av Smolenskolyckan. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński har sagt att de månatliga politiska möten till offrens minne ska upphöra den 10 april 2018 – då har det hållits 96 möten – ett för varje offer. (Polskie Radio och wB 22 nov 17)