PiS-väljare mindre positiva till EU

Intresset för EU minskar bland PiS-väljarna.

Regeringens många kontroverser med EU tycks nu börja sätta sina spår i opinionen. Så sent som i somras uppgav 74 % av polackerna i en stor europeisk opinionsmätning att de var positiva till EU – den högsta andelen i hela unionen. Trots konflikterna med EU var det en ökning från tidigare 66 %. Polackerna har ända sedan EU-inträdet 2004 varit mycket förtjusta i sitt medlemskap.

Men nu minskar den förtjusningen, visar en färsk mätning som gjorts för nättidningen Wirtualna Polska av opinionsinstitutet Ariadna.

Om det vore folkomröstning om EU-medlemskapet idag skulle 54 % rösta för att stanna kvar i EU, vilket är 7 % färre än förra mätningen. 29 % skulle rösta för att Polen skulle lämna EU (+7 %), och 19 % har ingen åsikt. Hela 7 % av valmanskåren har alltså bytt sida från EU-positiv till EU-negativ.

Det visar sig också att 36 % tycker att man ska hålla en sådan folkomröstning om medlemskapet, medan 34 % inte tycker att det behövs. 30 % har ingen åsikt.

Bryter man ner siffrorna efter partitillhörighet framgår att knappt hälften av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) anhängare, 49 % (-10 %) vill stanna kvar i EU, medan 36 % (+11 %) vill lämna. Det är bland dem man ser de största förändringarna.

Oppositionspartiernas väljare ser helt annorlunda på EU-tillhörigheten. Av dem som röstar på Medborgarplattformen (PO) vill 97 % (+15 %) fortsätta vara medlemmar i EU – Medborgarplattformen är ju det parti där Donald Tusk var partiledare och regeringschef fram till hösten 20014, då han valdes till EU-ordförande.

Men den positiva inställningen till EU är hög också hos de andra oppositionspartiernas väljare – av dem som röstar på Moderna (Nowoczesna) vill 87 % (+20 %) stanna kvar i unionen. Detsamma vill 72 % av dem som röstat på Kukiz’15 – men idag är de 7 % färre än i juni.

De som påverkats av motsättningarna mellan PiS-regeringen och EU är i första hand regeringspartiets egna väljare, men också de som röstat på Kukiz’15 – det parti som i hög grad stöder PiS i omröstningarna i parlamentet. (wirtualnapolska.pl och wB 24 nov 17)