Informationsmonopolet är tillbaka

Tv-stationen TVN ska betala 1,5 miljoner zloty (ca 3,8 miljoner kronor) för sin rapportering kring händelserna i och utanför parlamentet i december 2016. Det har Polska medierådet beslutat.

Den 16 december förra året ockuperade oppositionen plenisalen i parlamentet i protest mot att talmannen förbjöd oppositionsparlamentarikern Michal Szczerba att tala. Debatten flyttades då till en annan sal där man tog beslut om bland annat budgeten. Det rådde dock tveksamheter kring antalet röstande parlamentariker (det krävs 231 röster för att omröstningen ska vara giltig). Det rådde även tveksamheter kring hur omröstningen och rösträkningen gick till. Medierna förvisades ur salen och delar av oppositionsparlamentarikerna släpptes aldrig in. De som redan befann sig i salen fick inte komma med formella invändningar. Utanför parlamentet samlades människor för att protestera mot regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och dess förehavanden.

Läs vidare >>