Sejmen antog kontroversiell vallag

Valkommissionens ordförande Wojciech Hermeliński.
Foto: Lukas Blentesson.

Den nya vallagen har nu antagits av parlamentets andra kammare, sejmen. Lagen ses som mycket kontroversiell av oppositionen och debatten var hård i sejmen.

Det handlar dels om valkretsarna där indelningen kan göras så att indelningen stöder det ena eller det andra partiet, och dels om valförrättarna som ska bytas ut. Det är valförrättarna som ska göra valkretsindelningen.

Oppositionen ser de nya valkretsarna som ett sätt att ge regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) så många platser i de lokala och regionala styrelserna som möjligt.

Enligt regeringen är ambitionen att göra valet mer transparent och få bättre garantier för ett rättvisande val.

Valkommissionen upplöses nästa år, av de nio ledamöterna som idag väljs av Högsta domstolen, Konstitutionsdomstolen och Högsta Förvaltningsrätten ska sju utses av parlamentet där PiS har majoritet.

Valkommissionen har varnat för att valprocessen med den nya lagen blir för politiserad, och för att oerfarna valförrättare kan utsättas för politiska påtryckningar.

Med de nya reglerna avskaffas poströstning och enmansvalkretsar i distrikt med mer än 20 000 invånare.

Borgmästare ska bara kunna väljas två mandatperioder redan vid lokalvalen nästa år – vilket innebär att många städer med en borgmästare från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) – som t.ex. Warszawa – blir av med en populär borgmästare som valts om flera gånger.

Närmast ska nu senaten – där PiS också har majoritet – debattera den nya kommunalvalslagen, och därefter går den vidare till president Andrzej Duda för underskrift. (Polskie Radio och wB 15 dec 17)