Opinionsundersökning: Fejden med EU är regeringens fel

Konflikten mellan regeringen och EU eskalerar och EU-kommissionen uppdrog i veckan åt medlemsländerna att avgöra om artikel 7 i Lissabonfördraget, det som kallas atombomben, ska aktiveras mot Polen.

Svaret från Warszawa blev att president Andrzej Duda undertecknade de kontroversiella lagar om Högsta domstolen och Nationella Domstolsrådet (KRS) som är anledningen till EUs oro för rättssäkerheten i Polen. Lagarna har av Venedigkommissionen bedömts som sovjetlika.

Såväl president Duda som premiärminister Mateusz Morawiecki och andra av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) topprofiler försäkrar att de omstridda domstolsreformerna är av nöden eftersom det nuvarande systemet är korrupt.

Utöver det ligger regeringen i fejd med EU även vad gäller flyktingkvotsystemet, pressfriheten och kampanjen mot frivilligorganisationerna. Polen röstade också som enda medlemsland mot att Europeiska rådets ordförande Donald Tusk skulle bli omvald i våras. Striden om avverkningen i Europas sista urskog, Białowieża, tycks vara över sedan miljöminister Jan Szyszko skickat hem skogsmaskinerna.

En ganska bitter fejd alltså. Och vem anser polackerna bär ansvaret för krisen med EU?

De flesta, 38 %, anser att konflikten är regeringens fel, visar en färsk opinionsundersökning som redovisas i icke-statliga TVN. Bara 8 % menar att EU-kommissionen bär det huvudsakliga ansvaret.

25 % tycker att parterna får dela på den bördan, 19 % att skulden vilar på oppositionen. 10 % har ingen uppfattning i frågan. (TVN och wB 22 dec 17)