Det ska fan vara politiker i Polen!

President Andrzej Duda. Foto: wikipedia.

Då och då görs opinionsundersökningar som ska visa hur uppskattade och respektive misstrodda de polska politikerna är. Ser man till den senaste mätningen av vilka som just nu ligger bra till hos folket blir det uppenbart att den som vill vara populär ska inte välja den politiska banan.

Hälften av de tillfrågade kunde inte komma på någon politiker som skulle förtjäna den titeln. En fjärdedel kunde inte erinra sig en enda politiker i landet som gjort något som var värt att notera. Polackernas tilltro till sina politiker har traditionellt ansetts vara mycket låg, vilket väl får anses bekräftat av den här mätningen, som gjordes av det statliga opinionsinstitutet Cbos.

Med 13 % av rösterna tilldelades president Andrzej Duda därmed titeln Årets politiker 2017. På andra plats kom förra premiärministern Beata Szydło med 11 % och därefter nuvarande regeringschefen Mateusz Morawiecki med 8 %.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) fick 5 % av rösterna och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk 3 %

För Duda är 13 % extremt låga siffror. När han i somras satte sig upp mot PiS-ledaren Kaczyński och inlade sitt veto mot domstolsreformerna tog hans popularitet ett skutt från 55 till 65 %. Men nu har han accepterat reformpaketet efter förhandlingar om omstruktureringen av den nya regeringen och mot löften om utökat inflytande på viktiga områden. Resultatet av den aktuella opinionsundersökningen kan vara ett kvitto på medborgarnas missnöje med hans agerande. Hans tidigare kaxighet tycks ha fallit medborgarna mer på läppen än den nuvarande följsamheten. Missnöjet har uppenbarligen även drabbat Szydło, som också haft höga förtroendesiffror. Morawiecki har just tillträtt och har bara hunnit hylla PiS flyktingpolitik än så länge.

Opinionsundersökningen omfattade även internationella politiker. Flest beundrare – 12 % av de tillfrågade – har den amerikanske presidenten Donald Trump.

Mätningen gjordes av det statliga opinionsinstitutet Cbos. (Polskie Radio och wB 2 jan 18)